læring

Læring, mestring og moro!

 • Gruppeaktiviteter utvikler teamarbeid og problemløsnings ferdigheter
 • Grunnleggende flora, fauna og økosystemer er viktige opplæringsmål mens du er på aktiviteter.
 • Vi tar sikte på å gi opplevelser på høyt nivå og varige minner
 • Utvikle gjensidig respekt og aksept av andre gjennom gruppeaktiviteter.
 • Miljøopplæring tilrettelegges gjennom alle våre aktiviteter.
 • Gjennom våre internasjonale instruktører vil man utvikle språkferdigheter.
 • Gjennom samarbeids aktiviteter utvikler man kommunikasjons evner og gjensidig tillit gjennom med klassekamerater.
 • Gjennom å mestre utfordrende aktiviteter utvikler man nye ferdigheter og utvider individuelle grenser.
 • Aktiviteter i naturen utvikler selvtillit og bedre selvinntrykk.
 • Valg av utfordring. Hvert individ har rett til å sette sine egne grenser og mål. Jobben vår er å støtte våre gjester til å lykkes.
 • Mobbing eller gruppepress tolereres ikke, vi arbeider for å skape et støttende miljø både under aktivitetene og rundt på senteret.
 • Alle er velkomne og alle er inkludert. Alle har en mulighet til å ta del i aktiviteten etter eget valg.
 • Vi oppfordrer alle våre gjester til å omgås, leke og hygge seg sammen.
 • Sikkerhet først: Gode læringsmiljøer skapes av en sikkerhet-første policy. Trygge gjester kan glede seg over aktivitetene hvor læring er sluttresultatet.