Skred og topptur

Dette er kurset for deg som liker toppturer og samtidig lære om snøskredfaren.

Vi fokuserer på toppturer i utsatt skred-terreng, veivalg, kameratredning med sender/mottaker, spade og søkestang. Hvordan du selv kan ta egne skredfare vurderinger basert på observasjoner og tilgjengelig informasjon.
 
Kurssted: Vi kan kjøre kurs på Brokke, Bjørnevasshytta og Hovden, alle er egnede lokaliteter i Setesdal.
Pris pr pers: Kr 1500,- 
Varighet: 2 dager.
 
Dag 1:
Teori:
* Planlegge tur.
* Snøskred og værmelding.
* Gjennomgang av nødvendig utstyr for turer i bratt terreng.
 
Praktiske oppgaver:
* Sender/mottaker sjekk.
* Snøprofiler og løypevalg.
* Lokalisere områder som ikke er utsatt for vær og vind.
* Være i forkant av faresignaler og feller i terrenget.
* Skiteknikk i off-piste terreng.
 
Dag 2:
Teori:
* Vurdering av bratt terreng.
* Hva skal du gjøre hvis du er vitne til et snøskred.
* Sender/mottaker søk.
 
Praktisk opplevelse på tur:
* Sender/mottaker sjekk.
* Sender/mottaker-søk med flere ofre.
* Kick-turns og trygge rutevalg.
* Off-piste.