Adventure golf

Ta med familien eller venne gjengen på en 9-hulls runde med Adventure Golf, en opplevelsesrik runde for alle sammen.

Hva er Adventure Golf?

Adventure golf er litt annerledes enn minigolf. Adventure Golf dreier seg om hele spille opplevelsen. Forskjellen mellom minigolf og adventure golf er måten hullene blir lagt opp. Adventure golf styrer unna menneskeskapte hindringer plassert på banen. Istedet for bruker vi hellninger, svinger og unike golf element som for eksempel “rough” og “bunker”.

Adventure Golf Regler

  1. Spill foregår på eget ansvar. Vær obs gresset kan være glatt når det er vatt.
  2. Søk dekning hvis det er lyn og torden i nærheten.
  3. Kun 6 personer maks i en gruppe.
  4. 6 slag maks per hull.
  5. Ikke sving køllen høyere enn knehøyde.
  6. Hvis ballen blir slått ut av spill, legges ballen ned hvor den krysset ut og du tar ett straffeslag.
  7. Ball truffet av en annen ball legges tilbake hvor den opprinnelig var – ingen staffeslag.
  8. Ingen kølle kasting.
  9. Alkohol eller røyking er ikke tillatt på banen.
  10. Respekter utstyret og banen.