Gratis parkering!

Overnatting

  • Parker ved siden av hyttene eller på parkeringsplass SØR

Dagsbesøk:

Sommersesong (juni – august): 

  • Parkeringsplass SØR (se kart)
Høst / Vinter /Vår:
  • Parkeringsplass NORD (se kart)
 
BUSS:
  • Parkeringsplass SØR (se kart)

El-biler:
Vi har enkelte reserverte parkeringsplasser med mulighet for ladning av el-biler. (se kart)

 

Bestill online eller kontakt TrollAktiv i dag.