PARKERING

Gratis parkering!

Dagsbesøk:

Sommersesong (juni – august):

  • Parkeringsplass SØR (se kart)
Høst / Vinter /Vår:
  • Parkeringsplass NORD (se kart)
 

Overnatting

  • Parker ved siden av hyttene eller på parkeringsplass SØR
BUSS:
  • Parkeringsplass SØR (se kart)