Bærekraft

Vi jobber for at TrollAktiv skal ha et bærekraftig godt miljø for våre gjester og våre ansatte.

Å være bærekraftig sett i sammenheng med både det økonomiske, miljømessige og sosiale perspektivet er viktig i dagens næringsliv. TrollAktiv gjør ord om til handling! Noe av det vi jobber med: 

  • Vi vil etterlate minst mulig spor, og planlegger aktivitetene deretter. 
  • Vi opplyser våre gjester om resirkulering og jobber for å redusere avfallet vi produsere her på senteret.
  • Vi har grep for å redusere transport så mye som mulig. Dette betyr at vi klarer å redusere vårt karbonavtrykk og  gjestene våre bruker mer tid på aktiviteter og mindre tid i minibusser. Vinn vinn!
  • De ny investerte minibussene er helelektriske. 
  • En del av strømmen vi bruker produseres ved bruk av solceller. 
  • Hvert år har vi ulike ryddeprosjekter langs elven Otra.
  • Vi tilbyr kortreist mat og andre varer, fra lokale aktører i nærområdet og regionen rundt Setesdal.
  • Instruktørene er kompetente og opplærte til å lære fra seg grunnleggende kunnskap om lokal flora og fauna.
  • Vi er miljøfyrtårnsertifisert. 

Andre arbeidsområder med ulike Bærekraftsmål i grunn:

 

Å være i aktivitet, og ta vare på kroppen, er et steg på veien for å sikre god helse og livskvalitet. På TrollAktiv tilbyr vi aktiviteter tilpasset deg og ditt nivå og ønske. 

 

Vi arbeider for å ivareta likestillingen og prinsippene den står for.  På TrollAktiv er begge kjønn representert i alle sektorene og aktiviteter, og trakassering på tvers av kjønn er det nulltoleranse for. 

 

For å sikre en bærekraftig fremtid er det viktig å ivareta varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Dette arbeidet er TrollAktiv med på. 

 

 

Informasjon er inspirert av og kan leses, fra: https://globalcompact.no/