Bærekraft

Vi jobber for at TrollAktiv skal ha et gjennomgående godt miljø for våre gjester og våre ansatte, sett i sammenheng med bærekraft og rettferdighet.

Det er viktig at næringslivet er med på det å være bærekraftig sett i sammenheng med både det økonomiske, miljømessige og sosiale perspektivet. Vi ønsker ikke bare å fronte det, men å gjøre ord til handling. Noe av det vi jobber med: 

  • Vi vil etterlate minst mulig spor, og planlegger aktivitetene deretter. 
  • Vi opplyser våre gjester om resirkulering og jobber for å redusere avfallet vi produsere her på senteret.
  • Vi har tatt et tak for å redusere transporten så mye som mulig. Dette betyr at vi reduserer vårt karbonavtrykk og at gjestene våre bruker mer tid på aktiviteter og mindre tid i minibusser.
  • De nyinvesterte minibussene er helelektriske. 
  • En del av strømmen vi bruker produseres ved bruk av solceller. 
  • Hvert år har vi ulike ryddeprosjekter langs elven Otra.
  • Vi satser på kortreist mat og andre varer, fra lokale aktører i nærområdet og regionen rundt Setesdal.
  • Instruktørene er kompetente til å lære fra seg grunnleggende kunnskap om lokal flora og fauna.
  • Vi er miljøfyrtårnsertifisert. 

Andre arbeidsområder med ulike Bærekraftsmål i grunn:

 

Å være i aktivitet, og ta vare på kroppen, er et steg på veien for å sikre god helse og livskvalitet. På TrollAktiv tilbyr vi aktiviteter tilpasset deg og ditt nivå og ønske. 

 

 

Vi arbeider for at vi hele tiden ivaretar likestillingen og prinsippene den står for.  På TrollAktiv er begge kjønn representert i alle sektorene og aktiviteter, og trakassering på tvers av kjønn er det nulltoleranse for. 

 

For å sikre en bærekraftig fremtid er det viktig å ivareta varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Dette arbeidet er TrollAktiv med på. 

 

 

Informasjon er hentet, og videre informasjon kan leses, fra; https://globalcompact.no/