Safety

Forsikring.
TrollAktiv har full forsikring (Ansvarsforsikring) gjennom Gjensidige for alle aktiviteter vi opererer. Våre kunder må selv sørge for sin egen forsikring. Forsikringer som er aktuelle er reiseforsikring og/eller ulykkesforsikring.  Ledere som arrangerer turen må sjekke dette med foreldrene. Ta gjerne med en kopi av forsikringen på turen. Husk også å ha telefonnummer til foreldre og foresatte med på turen.

Instruktørene.

Våre instruktører kommer fra hele verden. Dette er noe som gjør TrollAktiv til en seriøs og sterk bedrift da det er så mange profesjonelle instruktører på banen. Noen av våre instruktører har vært her i 10 sesonger, noe som er til stor hjelp for oss da vi får de erfarne instruktører mikset med de unge og entusiastiske. Vi ansetter en lett blanding av begge kjønn og forskjellige alder slik at vi til slutt får et team som jobber godt og effektivt sammen.  Hver vår arrangerer vi instruktørkurser samt førstehjelpskurser slik at vi til en hver tid har kvalifiserte instruktører i vår stab.

Intern kontroll.

Vi har internkontroll for samtlige aktiviteter. Disse er tilgjengelig for alle guider og må leses før de skal lede en aktivitet. Brukes også som et oppslagsverk for guidene. Internkontrollen blir jevnlig oppdatert, dette kan skyldes nye regler eller tilpassninger i forhold til om vi justerer på aktivitetene.

Guidetrening & sikkerhet:

Det blir jevnlig satt opp guidetrening for alle instruktørene. Vi har intern opplæring for alle nye instruktører for å sikre at alle aktivitetene gjennomføres likt og til den standarden vi ønsker. For nye instruktører gjennomfører vi også et guidekurs. Etter gjennomført kurs må alle instruktører trene før de kan bli godkjent for å lede aktiviteten på egenhånd. Før en gruppe går ut på en aktivitet blir de alltid brifet. Briefingen inneholder informasjon om hva som skal skje, hva som kan skje, hva som forventes av deltagerne og om enkelte deltagere har spesielle behov (som f. eks astma, allergi) Det påses at utstyret passer, sitter som det skal og ikke på noen måter er defekt. Vi mottar daglig vannprognoser fra Agder Energi. Ut fra prognosene legger vi opp turene i elva. Turene vil variere etter vannstanden. I tilegg har vi direkte telefonnummer til driftsentralen hvis en ulykke skulle skje. Agder Energi vil da umiddelbart lukke lukene i demningen og elven vil tørrlegges på få minutter. Dette er et betryggende og viktig samarbeid vi har med Agder Energi. Dette er også en øvelse vi gjennomfører årlig. Da har vi alle guidene med og rensker elva for farlige og utsatte objekter.

Posted in:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *